Khóa Growfx – Cây cối chuyên sâu

Khóa Growfx - Cây cối chuyên sâu -15 buổi

- Khóa học tạo cây cối đa dạng trong 15 buổi học . Sau 15 buổi bạn có thể tạo được thư viện cây trong công việc diễn họa nội thất và ngoại thất đặc biệt cảnh quan - đặc biệt những bạn yêu model .

- Nền tảng cơ bản : 3dsmax (cơ bản ) - vật liệu ( cơ bản )

- Với sử dụng Plugin hiệu quả trên 3dsmax : nhanh - đồng bộ . Chỉ trong tích tắc bạn có thể tạo ra cây mà không cần thư viện.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo
0386555504
error: Nội Dung Được Bảo Vệ Bởi DoanNguyenStudio!