Khóa 3dsmax Model Nâng Cao – Chuyên sâu

Khóa 3dsmax Model nâng cao - chuyên sâu - 20 buổi
- Khóa học dành cho bạn biết 3dsmax cơ bản - nâng cao kỹ nâng model lên và hiểu biết và ứng dụng công cụ hơn. Thao tác và phân tích tư duy đối tượng một các nhanh nhất .
- Giáo trình đơn giản - dễ hiểu - chuyên môn tốt .
- Nền tảng cơ bản : 3dsmax (cơ bản ) - unwrap ( cơ bản)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Contact Me on Zalo
0386555504
error: Nội Dung Được Bảo Vệ Bởi DoanNguyenStudio!